Project

Remote Sensing, documentatie bij de digitale strategieën, tijd / ruimte analyse en interpretatie in de archeologie

Code
319204516
Looptijd
01-05-2016 → 30-04-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
Trefwoorden
remote sensing
 
Projectomschrijving

  Veldwerk: data generatie De archeologische partners wensen te upgraden en uitbreiden van de computationele hard- & amp; software en fotografische apparatuur, documenteren opgraving. Bij onderzoek en remote sensing, beschikbare instrumenten moeten upgraden en zich, met name de radar (GPR) Materiaal en capaciteit voor aardingsweerstand metingen en lage hoogte remote sensing (UAV). Ondergrondse landmeetkunde vereist een mobiele coring infrastructuur. & Nbsp; Post-veldwerk: dataverwerking en interpretatie verhogen van de tijd / ruimte analytische eigenschappen van de datasets gegenereerd door de bijbehorende archeologische projecten en co-ontwikkeling van geïntegreerde GIS-infrastructuur archeologie analyse relevante vereist verbeterde cloud storage en rekenkracht beschikbaar voor het gehele consortium alsmede speciaal opgeleid personeel voor de gezamenlijke ontwikkeling van de relevante en innovatieve GIS-gebaseerde onderzoeksinfrastructuur en onderhouden / bedienen van de voorgestelde apparatuur, niet in het minst de mobiele kernvormingseenheid.