Project

Validatie van een nieuw proefdiermodel voor systeemsclerose en pathofysiologische aspecten van auto-antilichaaminductie