Project

Ontrafelen van de rol en regulatie van ABCB-fosforylatie bij rotatie van de wortel en voor bodempenetratie