Project

Analyse van de huidige benaderingen en kennis om een Guidance Document op te stellen voor blootstelling aan pesticiden van toepasser, werknemer, omstaander en buurbewoners

Code
41M02308
Looptijd
18-12-2007 → 02-10-2008
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Plant biology
 • Medical and health sciences
  • Public health care
  • Public health sciences
  • Public health services
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural plant production
  • Horticultural production
Trefwoorden
gewasbeschermingsmiddelen blootstelling pesticiden
 
Projectomschrijving

Een overview van alle bestaande data omtrent blootstelling en risico analyse voor toepassers, werknemers, omstaanders en buurtbewoners zal gegeven worden. Het document zal de belangrijkste knelpunten identificeren alsook zwaktes en hiaten in de huidige benaderingen. Verder te ondernemen stappen zullen aangegeven worden. Een draft Guidance Document voor humane evaluatie van de blootstelling aan pesticiden zal uitgewerkt worden voor gebruik op het Europees en Lidstaten niveau.