Project

Middeleeuwse regulae juris. Oorsprong. Evolutie. Systeem.

Code
3G002120
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • History of law
Trefwoorden
middeleeuwen juris
 
Projectomschrijving

Dit project heeft tot doel onderzoek te doen naar de 'regulae juris' ontwikkeld door de middeleeuwse geleerde juristen De 'regulae', korte en beklijvende Latijnse rechtsspreuken, zijn de voorlopers van onze algemene rechtsbeginselen Ze hebben een enorm en blijvend belang in de westerse juridische traditie Ook vandaag verwijzen rechtstheoretici en zelfs rechters en advocaten nog steeds naar hen Het doel zal zijn om vanuit een holistisch perspectief de oorsprong, evolutie en het systeem van de 'regulae' vast te stellen Het project is innovatief omdat het de methode hanteert die de middeleeuwse juristen zelf gebruikten - de dialectische methode van analyse en synthese De bedoeling is om niet enkel de onderzoeksresultaten te publiceren, maar ook voorbereidend materiaal online aan te bieden Het project zal een historische context bieden voor de 'regulae' en hun ware betekenis in het rechtssysteem blootleggen Op deze manier wil het project een belangrijke wetenschappelijke doorbraak verwezenlijken door het onthullen van de fundamenten van alle moderne Westerse rechtssystemen Dit kan de basis leggen voor een geheel nieuwe reeks onderzoeksprojecten over de geschiedenis van het Europees recht en de rechtstheorie