Project

Refixatie van xyleem-getransporteerd CO2 en de bijdrage tot stamgroei en licht-afhankelijk cavitatie-herstel

Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
xyleem-getransporteerd CO2 Refixatie stamgroei cavitatie-herstel
 
Projectomschrijving

Hoe bomen omgaan met klimaatverandering gepaard droogte is zwaar gedebatteerd, maar nog steeds slecht begrepen, die ons vermogen om prognoses te maken in de toekomst de weg staat. De rol van re-fixatie van ingeademde CO2 in chloroplasthoudende houtachtige weefsels en de bijdrage aan de totale koolstofbalans bomen wordt daardoor vaak genegeerd. In het huidige project zullen we kritische vragen over de betekenis van houtige weefsel fotosynthese voor de groei stam, en hoe dit hergebruik van ingeademde CO2 kan helpen bij het handhaven van boom hydraulische functie tijdens perioden van stress door droogte door zijn betrokkenheid bij light-dependent cavitatie reparatie te beantwoorden. We zullen ook onderzoeken of re-fixatie van xyleem vervoerd CO2 wordt steeds belangrijker in het kader van voorspelde klimaatomstandigheden, met een verhoogde atmosferische CO2-concentratie en verhoogde droogte. Door het toepassen van een breed scala van nieuwe, geavanceerde technieken en anatomische en ecofysiologische principes, die momenteel worden vertegenwoordigd door afzonderlijke onderzoeksdomeinen, verwachten we een belangrijke wetenschappelijke doorbraak in onze algemene kennis over de groei van de boom en hydraulische functioneren onder veranderende klimaat regimes. Dit is essentieel om de boom reacties met klimaatverandering te simuleren en om meer accurate projecties in de toekomst te maken.