Project

Supramoleculaire structuur-relatie in de Viscosin klasse antimicrobiële peptiden: een gecombineerde aanpak via synthese en gevorderde NMR structuuranalyse