Project

Ontwikkeling van een hoge doorvoermethode voor de functionele annotatie vna enzymen betrokken bij de afbraak van biomassa