Project

Dichterschap en zelfbesef in de vroegmoderne tijd. De representatie van het stedeljike individu in Eduard de Denes "Testament Rhetoricael"