Project

VUB - Op weg naar de ontdekking of het uitsluiten van neutrino oscillaties op korte afstand met het SoLid experiment