Project

Opwaardering van gezuiverde effluenten uit mestverwerking tot herbruikbaar water voor de landbouw