Project

Narcisme op het werk: Naar een dynamisch en ontwikkelingsgebaseerd perspectief

Code
3G000520
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Personality psychology
    • Work and organisational psychology
Trefwoorden
narcisme Persoonlijkheids ontwikkeling Persoon-Situatie interacties
 
Projectomschrijving

Er is binnen de Bedrijfspsychologie een toegenomen aandacht voor dysfunctionele persoonlijkheidstrekken, in het bijzonder narcisme Een substantieel (en nog steeds groeiend) aantal studies heeft de negatieve gevolgen van narcisme in een professionele context reeds aangetoond, zoals een verhoogde kans op negatieve leiderschapsstijlen Dit onderzoeksdomein is echter exclusief gefocust op de gevolgen van narcisme in een professionele context, waardoor de mogelijke antecedenten van deze persoonlijkheidstendens grotendeels onderbelicht bleven Dit gaat in tegen recente onderzoeksbenaderingen die uitgaan van een model waarin persoonlijkheid niet enkel effecten heeft voor ons professioneel functioneren, maar op haar beurt ook beïnvloed wordt door werk Het voorliggende onderzoeksvoorstel heeft tot doel om narcisme op een meer dynamische en ontwikkelingsgeoriënteerde manier te onderzoeken Specifiek worden een aantal studies voorgesteld die zich richten (a) op de mate waarin narcisme dynamische eigenschappen heeft tijdens de volwassenheid en (b) de aard van de werkactiviteiten en –enmerken die narcisme kunnen uitlokken (op korte termijn) of kunnen ontwikkelen (op lagere termijn) Door niet enkel de uitkomsten maar ook de oorzaken van narcisme op het werk te bestuderen, biedt dit onderzoeksvoorstel een innovatief perspectief op de rol van narcisme in professionele contexten