Project

De competenties van lerarenopleiders in het omgaan met diversiteit: Een Zuid-Afrikaans en Vlaams onderzoek

Code
3G047820
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • In service and workplace training
  • Teacher education and professional development of educators
  • Continuing education and lifelong learning
  • Inclusive and special education
  • Teacher training
Trefwoorden
lerarenopleiders
 
Projectomschrijving

Dit FWO-NRF project is gericht op het verwerven van theoretisch en empirisch inzicht in de competenties van lerarenopleiders in het omgaan met diversiteit. Met het oog op deze algemene doelstelling, combineert dit project eerst twee theoretisch complementaire perspectieven tot een geïntegreerd conceptueel kader: (1) het theoretisch kader rond leraarcompetenties van Blömeke en collega’s en (2) Bourdieu’s sociologische theorie rond habitus, kapitaal en veld. Vervolgens worden de drie aan elkaar gerelateerde onderzoeksdoelstellingen (OD) van dit project gepresenteerd. Dit project bestudeert (1) de competenties van lerarenopleiders in het omgaan met diversiteit (OD1), (2) de dynamische relaties tussen lerarenopleiders’ habitus, kapitaal en veld en lerarenopleiders’ competenties in het omgaan met diversiteit (OD2), en (3) de ontwikkeling van lerarenopleiders’ competenties in het omgaan met diversiteit door deelname aan een interventie (OD3). Aan de onderzoeksdoelen zijn drie empirische studies gekoppeld: (1) een grootschalig vragenlijstonderzoek (n=1200) (Studie 1); (2) een kwalitatief meervoudig casestudie onderzoek (n=24) (Studie 2), en een mixed-method interventieonderzoek (n=24) (Studie 3). De complementariteit van de projectpartners in het project is essentieel. Concreet situeert de complementaire expertise zich op een theoretisch niveau, een methodologisch niveau, een thematisch niveau en op onderzoekersniveau.