Project

Fosfonylering van azaheterocyclische verbindingen en azadiënen: synthese, regioselectiviteitsstudie en ab initio verklaringen.