Project

Een duurzame relatie met medewerkers: de rol van interne branding en ambassadeurschap.

Looptijd
23-10-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Human resource management
    • Organisational management
Trefwoorden
Duurzaam HRM Interne branding
 
Projectomschrijving

In de huidige context ondervinden organisaties frequent een slechte fit tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ze hebben moeilijkheden om voldoende menselijk kapitaal met de nodige kwalificaties te vinden en ook om een duurzame relatie met deze medewerkers aan te gaan. Zelfs nu de arbeidsmarkt door de coronacrisis veranderd is, blijft dit probleem in vele sectoren gelden. Het is bijgevolg van uitermate belang voor bedrijven om zich te positioneren als een aantrekkelijke werkgever en bijgevolg in te zetten op employer branding. Het externe facet van employer branding (externe branding) werd al uitgebreid onderzocht: hoe en wat moeten organisaties naar buiten uitstralen om de juiste medewerkers aan te trekken en hoe kunnen ze zich differentiëren. Echter, over interne branding is nog maar weinig geweten. In het kader van een duurzaam HR-beleid, is dit nochtans van uitermate belang. Hoe kunnen organisaties interne branding waarmaken? Hoe kan je via interne branding medewerkers duurzamer aan je organisatie binden? Hoe kan je van je eigen medewerkers ambassadeurs van je organisatie maken? Dit zal onderzocht worden via casestudies en via experimenteel onderzoek. Samengevat, dit project heeft als doel een pioniersrol op te nemen door het concept internal branding grondig onder te loep te nemen. Het biedt daarmee een belangrijke wetenschappelijke bijdrage aan lacunes binnen de literatuur omtrent employer branding en duurzaam HRM. De resultaten hebben daarnaast ook maatschappelijke impact, gezien er haast nog geen acties onderzocht werden om internal branding en ambassadorship te stimuleren.​