Project

Training in extracellulaire blaasjes: voor voordeel bij gezondheid en ziekte

Acroniem
TRAIN-EV
Code
41H00117
Looptijd
01-10-2017 → 31-03-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cell growth and development
Trefwoorden
biomarkers
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Exosomen en microvesikels/ectosomen, gezamenlijk extracellulaire blaasjes (EV) genoemd, hebben de laatste tijd veel belangstelling gekregen vanwege hun potentiële functies, hun gebruik als biomarkers voor ziekten en hun mogelijke therapeutische toepassing. Vanwege hun enorme relevantie breidt dit relatief nieuwe onderzoeksgebied zich snel uit. Hoewel Europa het voortouw neemt op het gebied van EV-onderzoek, zijn er nog veel hiaten in de kennis die moeten worden opgevuld om een optimale exploitatie van EV's vanuit gezondheids- en economisch oogpunt te garanderen. Daarom heeft TRAIN-EV tot doel een uitstekende en geïntegreerde multidisciplinaire en intersectorale opleiding te bieden aan een kritische massa van ESR's met een uitstekend potentieel in de academische, klinische en industriële/zakelijke componenten van de exploitatie van EV, en tegelijkertijd nieuw baanbrekend onderzoek te verrichten om deze lacunes aan te pakken en nieuwe kennis te genereren. Daartoe worden 15 ESR's aangesteld bij 10 begunstigde organisaties (6 academische; 4 niet-academische), met 4 extra partnerorganisaties (3 niet-academische; 1 academische) die detachering, opleiding en extra netwerkmogelijkheden aanbieden. Alle deelnemers beschikken over zeer relevante en complementaire medische/wetenschappelijke/technische/zakelijke expertise - die in detail wordt beschreven - die gezamenlijk zal bijdragen tot de opleiding, tot doctoraatsniveau, van deze 15 ESR's tot academische en industriële EV-leiders voor de toekomst.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.