Project

De interactionele dynamiek van meertaligheid en 'translanguaging' in de Belgische asielprocedure

Code
3E016611
Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
gerechtstolken translanguaging discursieve identiteitsconstructie meertaligheid
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt hoe met talige diversiteit , meertaligheid en ‘translanguaging’ wordt omgegaan in de Belgische asielprocedure. Op basis van linguïstisch-etnografische data analyseert deze studie taalideologische problemen die verband houden met concurrerende vormen van meertaligheid in procedurele interactie, met bijzondere aandacht voor de tolkpraktijk en LADO toepassingen, en wordt nagegaan hoe deze interactionele processen de juridisch-institutionele constructie van bewijsmateriaal en identiteit in asielzaken kunnen sturen.