Project

Amateurkunsten in beeld gebracht - opvolgonderzoek 2019

Code
174Y02318
Looptijd
01-11-2018 → 31-03-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Cultural participation
  • Cultural sociology
  • Sociology of arts
  • Arts and cultural policy
  • Sociology of leisure and tourism
  • Media and communication policy
  • Cultural media
  • Digital media
Trefwoorden
cultuurparticipatie amateurkunsten
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek “Amateurkunsten in beeld gebracht”, in opdracht van het Forum voor Amateurkunsten. De onderzoeksgroep CuDOS verrichte in 2016 tevens het onderzoek Snapshot Amateurkunsten, eveneens in opdracht van het Forum voor Amateurkunsten. In deze laatste studie werden de gegevens van de Participatiesurvey 2014 en het Scholenonderzoek naar Cultuureducatie 2013 geanalyseerd met het oog op kunstbeoefening in de vrije tijd. Het huidige onderzoek wil de inzichten rond amateurkunstbeoefening actualiseren via een bevolkingsonderzoek en een ledenonderzoek.