Project

Keizersnede in België

Code
160T6707
Looptijd
16-10-2007 → 31-12-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
Trefwoorden
trend reductie keizersnede
 
Projectomschrijving

Vanaf de jaren 80 is er een stijgende tendens in het precentage keizersneden in België. Sinds 1987 is het aantal keizersneden meer dan verdubbeld. Ondanks deze toename blijft de kwaliteit van de verloskundige zorg gelijk. De stijging zou geen bijkomend voordeel opleveren met betrekking tot mortaliteit en morbiditeit van moeder en kind. De grootste stijging doet zich voor de groep vrouwen die op voorhand weinig kans hebben op een keizersnede en kan niet verklaard worden door meer obstetrische pathologiëen. Men heeft dus waarschijnlijk te maken met niet-medische redenen zoals: plannen van bevallingen, toegenomen vraag, medico-legale redenen, financiële motieven, enz. Verder ziet men aanzienlijke verschillen in het percentage keizersneden binnen ziekenhuizen van dezelfde categorie. Deze variabiliteit stelt de zorgkwaliteit in vraag.