Project

Onderzoek naar de inzetbaarheid van optimalisatiemethodologieën voor een duurzame architectuur