Project

ICP Nematologie 2010-2011

Code
13V84510
Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Systems biology
Trefwoorden
nematologie
 
Projectomschrijving

Tegemoet komen aan de internationale nood aan vorming van universitair geschoolde nematologen met een brede basiskennis in alle aspecten van de nematologie. De opleiding is multidisciplinair en omvat zowel het bijbrengen van technieken, de fundamentele en de toegepaste aspecten van de nematologie, alsook het zelfstandig leren een nematologisch onderzoek te plannen en uit te voeren, en kennis te maken met prominente nematologen in de ons omringende landen. De vrijlevende bodem- en aquatische nematoden, alsook de parasieten van planten en insekten zijn het onderwerp van studie en onderzoek.