Project

Respons van fluviatiele processen en sedimentdynamiek op menselijke impact en “global change” (Buitenlands onderzoeker P. Billi, Universiteit van Ferrara)