Project

Integratie van linguïstische kennis is een op het menselijk brein geïnspireerde spraakherkenningsarchitectuur