Project

Correleren van endoreplicatie met celwand biosynthese, modificatie en integriteit