Project

Het voorspellen van duinvorming en haar functie als een natuurlijke kustverdediging

Code
BOF/24J/2021/066
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Terrestrial ecology
    • Ecosystem services
    • Environmental rehabilitation
Trefwoorden
ecologische interacties kustverdeding bouwen met natuur klimaatsverandering kustduin
 
Projectomschrijving

Een stijging van de zeespiegel en een toename van hevige stormen zijn een direct gevolg van de huidige klimaatsverandering. Omdat duinen op een natuurlijke manier kunnen meegroeien met de zeespiegel vormen ze een natuurlijke oplossing om toekomstige overstromingen van de achtergelegen urbane gebieden tegen te gaan. Duinen worden gevormd door de nauwe interactie tussen zandbewegingen en vegetatieontwikkeling. Helmgras & biestarwegras zijn sleutelsoorten hierin omdat ze enkel groeien wanneer er voldoende zanddynamiek is, maar tegelijkertijd ook zand zal vastleggen. Wanneer de zandtoevoer stopt, sterven deze duinbouwende planten af en worden ze vervangen door een andere vegetatie die het duin verder fixeert. Dit proces is momenteel alleen kwalitatief begrepen, maar een kwantitatieve benadering van de schaalafhankelijkheid en interacties van deze processen is essentieel om de efficiëntie van duinen als een natuurlijke oplossing voor kustverdediging te voorspellen en hun aanleg voor bestaande kuststeden uit te rollen.

Dit project zal aan de hand van een uniek veldexperiment en opnames op het terrein de kwantitatieve data verzamelen van de ruimtelijke dynamieken van deze soorten. Deze zullen vervolgen gebruikt worden om een bestaand model te verbeteren en te parameteriseren om zo de veerkracht en stabiliteit van de Belgische kustduinen in kaart te brengen. Het project zal daarbij ook essentiële inzichten leveren omtrent de mechanismen die de dynamiek van kustduinen over heel de wereld bepalen, en zo van fundamenteel belang zijn om duinen als een natuurlijke barriere tegen zeespiegelstijging te ontwikkelen.