Project

Hoe gaan hoge (inter)nationale gerechtshoven en quasi-gerechtshoven met hun werklast en achterstand om en wat kan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens daar uit leren om dit decennium te overleven?