Project

NEOMODELS: Platwormen als nieuwe model organismen voor stamcelbiologie , carcinogenese en medicinale ontdekking (type 3)

Acroniem
NEOMODELS
Code
17802311
Looptijd
01-04-2011 → 31-03-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Biomarker discovery and evaluation
  • Drug discovery and development
  • Medicinal products
  • Pharmaceutics
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Pharmacology
  • Pharmacotherapy
  • Toxicology and toxinology
  • Other pharmaceutical sciences
Trefwoorden
stamcel biologie
 
Projectomschrijving

In dit project zal men trachten om platwormen als nieuwe modelorganismen te valideren en om een proof of concept te krijgen van hun toepasbaarheid als preklinisch modelsystemen.
Eerst zal men een in vivo stamcelproliferatie-assay ontwikkelen. Deze assay zal specifiek worden gebruikt om de stamceldynamiek te testen onder invloed van carcinogene agentia en anti-kanker medicijnen. Men zal beginnen met het testen van bekende agentia om de assay te valideren. De centraal zenuwstelsel en gedrags-assay zal worden gebruikt om de algehele neuromusculaire toestand van het dier te testen.
Vervolgens zal men een kankerworm assay ontwikkelen en valideren. Men zal een RNA-interentie (RNAi) screening voor kanker specifieke genen uitvoeren. Deze zal informatie geven over de functie van mogelijk nieuwe genen, maar ook over het verkrijgen van een worm met een kanker/tumor fenotype. Vervolgens zal deze worm gebruikt worden in combinatie met de in vivo stamcelproliferatie-assay om de effectiviteit te testen van anti-kanker medicijnen.
Vervolgens zal men platwormen verder ontwikkelen als modellen voor stamcelepigenetica. Platwormen bieden de mogelijkheid om stamcellen op genetische en epigenetische veranderingen te testen in parallel. Men zal de epigenetische veranderingen in de stamcellen meten en de genen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen functioneel analyseren (RNAi).
Tenslotte wil men platwormen verder ontwikkelen als model voor preklinische ontwikkeling van geneesmiddelen. Eenvoudige modelorganismen bieden aantrekkelijke platforms voor het ontwikkelen en stroomlijnen van efficiënte drug discovery en drug target identificatiemethoden.