Project

Hernieuwbare energie voor een transitie naar veehouderij zonder fossiele brandstoffen

Acroniem
RES4LIVE
Code
41W01220
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2024
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Energy conversion
    • Thermodynamic processes
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal welfare
    • Sustainable agriculture
Trefwoorden
Landbouw veeteelt hernieuwbare energie warmtepomp pvt organische rankine cyclus aardwarmte
 
Projectomschrijving

De aanpassing van hernieuwbare energie technologieën en de demonstratie daarvan op grote schaal op landbouwbedrijven vereisen expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, businessmodellen en marktorganisatie. Vanuit het perspectief van de boeren is dit geen evidente zaak. Het RES4LIVE-project vult deze hiaten en zorgt voor een grotere toepassing van technologieën, machines en technieken voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in veehouderijen om zo onafhankelijk van fossiele brandstoffen te werken. Een groot deel van het technische werk van RES4LIVE gaat over de aanpassing van specifieke technologieën voor hernieuwbare energie bronnen en biobrandstoffen zodat ze perfect passen in de veehouderij en aantrekkelijk worden in termen van kosteneffectiviteit, operationele flexibiliteit en dit met weinig onderhoud. De belangrijkste technologieën zijn onder meer PVT-systemen, modulaire warmtepompen, en biogas. Behalve deze technologieën zijn standaard oplossingen opgenomen in het geïntegreerde energiesysteem, zoals het gebruik van PV-panelen, aardwarmte en elektrificatie van landbouwmachines.

Het RES4LIVE-project legt de nadruk op de demonstratie van de geselecteerde technologieën in 4 pilootboerderijen in België, Italië, Duitsland en Griekenland, voor een duur van ten minste 12 maanden. Het doel is om het fossiele brandstofverbruik in de pilootboerderijen volledig te vervangen, wat bewijst dat fossielvrije energielandbouw op een duurzame manier kan worden gerealiseerd. Tegelijkertijd is het potentieel voor repliceerbaarheid een andere sleutelactiviteit om het commercialiseringsproces van de oplossingen voor te bereiden. Het algemene doel is om geavanceerde en kosteneffectieve technologieën voor de veehouderij te introduceren die het thermisch comfort van de dieren verbeterd en dus de productiviteit verhoogd rekening houdende met de impact op klimaatverandering.