Project

De structurele gelaagdheid van de zin en het cartografische model

Code
3G091409
Looptijd
01-01-2009 → 31-12-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
comparatieve syntaxis microvariatie generatieve grammatica cartografie linkerperiferie macrovariatie
 
Projectomschrijving

Dit project heeft betrekking op het onderzoek naar taalvariatie, waar zowel microvariatie als macrovariatie wordt bestudeerd. Het onderzoek is gebaseerd op het generatieve model, met name het cartografische model dat tot doel heeft de primitieve bouwstenen van de zin in kaart te brengen. Het onderzoek bevat drie onderzoekslijnen: een eerste subproject betreft de linkerperiferie van de zin, het tweede subproject onderzoekt de status van de canonieke subject positie en de begrenzing tussen de linkerperiferie en het centrale zinsdomein en het derde stuurproject onderzoekt in hoeverre de structuren die worden gepostuleerd voor de zin ook kunnen worden aangenomen voor de naamwoordgroep.