Project

Hydrogenotrofe biodegradatie van organische micropolluenten met behulp van waterstofoxiderende bacteriën