Project

Herinnering, Stilte en Verzoening in het Grote Meren Gebied van Afrika: Een vergelijkende studie van Democratische Republiek Congo, Rwanda, en Oeganda, 1994-2014.