Project

De interactionele dynamiek van meervoudige eentaligheid in de Belgische asielprocedure

Code
01P03410
Looptijd
01-10-2010 → 01-10-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
meertaligheid gerechtstolken discursieve identitteitsconstructie
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt hoe met talige diversiteit en meertaligheid wordt omgegaan in de Belgische asielprocedure. Op basis van linguïstisch-etnografische data analyseert deze studie taalideologische problemen die verband houden met concurrerende vormen van meertaligheid in procedurele interactie, met bijzondere aandacht voor de tolkpraktijk en LADO toepassingen, en wordt nagegaan hoe deze interactionele processen de juridisch-institutionele constructie van bewijsmateriaal en identiteit in asielzaken kunnen sturen.