Project

De rol van kolonisatie en/of acculturatie in de overgang naar een agropastorale neolithische levenswijze inhet Scheldebekken

Code
3G008916
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology of the Low countries or Belgium
    • Material culture studies
    • Prehistoric archaeology
Trefwoorden
Vroege landbouw kolonisatie Laag België acculturatie aardewerk
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt een gedetailleerde archeologische studie van 5 steentijdvindplaatsen die dateren uit de beginfase van de landbouw in Laag-België (5de millennium cal BC). Via een doorgedreven, multidisciplinaire analyse van aardewerk-en lithische vondsten in combinatie met het reeds voltooide paleolandschappelijk onderzoek willen wij onderzoeken in hoeverre de introductie van landbouw en veeteelt het resultaat is van overname door lokale jagers-verzamelaars via contacten met de eerste landbouwers uit de leemstreek dan wel het directe gevolg is van kolonisatie door laatstgenoemden vanuit de leemstreek.