Project

Wetenschappelijke disciplinevorming: Tijdschriftpublicaties en wetenschappelijke communicatie

Code
05Y00508
Looptijd
01-03-2008 → 31-10-2013
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • General psychology
    • Applied sociology
Trefwoorden
wetenschappelijke disciplinevomring wetenschappelijke communicatie theoretische en historische sociologie
 
Projectomschrijving

Het moderne wetenschapssysteem bestaat uit disciplines. Hun communicatiestructuur wordt mogelijk gemaakt door wetenschappelijke tijdschriften. Publicaties kunnen op elkaar aansluiten publicaties kunnen naar elkaar verwijzen (citaties). Via een vergelijking van twee disciplinaire communciatienetwerken (uit de mens- en de sociale wetenschappen) zal in dit project de structuurontwikkeling van het moderne wetenschapssysteem onderzocht worden.