Project

Array-vergelijkende genoomhybridisatie (array CGH) studie naar submicroscopische genomische herschikkingen bij patiënten met onverklaarde mentale retardatie.