Project

Het creëren van veilige en aantrekkelijke omgevingen om te wandelen en te fietsen: participatief onderzoek met behulp van virtuele omgevingen

Code
BOF/STA/202002/008
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
    • Preventive medicine
    • Sports sciences
Trefwoorden
3D-cave drie-dimensionele manipulaties gezondheidsbevordering door bewegen
 
Projectomschrijving

Dit project focust op het optimaliseren van de veiligheid en aantrekkelijkheid van straten, met als doel om fietsen en wandelen bij buurtbewoners te promoten. Om dit doel te bereiken zal gebruik worden gemaakt van een participatief onderzoeksdesign. Buurtbewoners kunnen door te wandelen (op een loopband) of te fietsen (op een fietsergometer) in een virtuele simulatie van hun buurt, aangeven welke omgevingskenmerken bijdragen tot een veilige en aantrekkelijke straat. Binnen dit project zullen een exploratieve en een experimentele studie uitgevoerd worden. Beide studies zullen voor elk gedrag uitgevoerd worden (wandelen en fietsen).  De eerste ‘exploratieve’ studie zal nagaan hoe de authenticiteit van de drie-dimensionele virtuele manipulaties ervaren wordt door individuen uit verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, jongeren, (oudere) volwassenen). Vervolgens zullen door deze individuen suggesties voor omgevingsmanipulaties gegeven worden die de ervaren veiligheid en de aantrekkelijkheid om te fietsen/wandelen zouden kunnen verhogen en zullen deze manipulaties ook uitgetest worden op hun authenticiteit. De tweede ‘experimentele’ studie zal bepalen welke omgevingsmanipulaties noodzakelijk zijn om veilige en aantrekkelijke omgevingen te creëren die wandelen en fietsen stimuleren. Dit zal onderzocht worden met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes. Deze studie gebeurt in samenwerking met de stad Gent en zal plaatsvinden in een Gentse wijk waar de inrichting van de straten in de komende jaren zal worden aangepast. Deelnemers zijn inwoners van die wijk en zullen in deze experimentele studie gevraagd worden om hun eigen straat op de computer aan te passen. Dit zal gebeuren via een gebruiksvriendelijke interactieve tool waarbij men zelf een straat kan bouwen en aanpassen met verschillende straatkarakteristieken (bv. een boom of een zitbank plaatsen). Dit wordt ontwikkeld om de publieke participatie te bevorderen. Eenmaal ze hun eigen ‘meest veilige’ en ‘meest aantrekkelijke’ straat gecreëerd hebben, zullen de deelnemers ook de mogelijkheid krijgen om door deze aangepaste straat te fietsen of te wandelen en hierop feedback te geven. Door bundeling van de gegevens van deelnemers van verschillende leeftijdsgroepen en van verschillende gedragingen (wandelen en fietsen), zal een meest optimale strateninrichting voorgesteld worden en zal dit gecommuniceerd worden naar de instanties die betrokken zijn bij de herinrichting van de wijk.