Project

Ondersteuning voor het uitwerken van onderzoeksvoorstel: compassionate communities om palliatieve zorg te verbeteren in stedelijke gebieden met een laag inkomen in Kaapstad, Zuid-Afrika

Code
13v42322-90
Looptijd
01-09-2023 → 31-08-2024
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health and community services
    • Primary health care
Trefwoorden
palliatieve zorg gemeenschapszorg compassionate communities Eerstelijnszorg
 
Projectomschrijving

Dit project richt zich op de noodzaak om palliatieve zorg (PC) in Zuid-Afrika te verbeteren door Compassionate Communities of Care (CCCs) op te richten, gericht op door de gemeenschap geleide ondersteuning voor patiënten met een vergevorderde ziekte. Het maakt gebruik van partnerschappen en lessen van wereldwijde initiatieven. Het project heeft tot doel CCC's op te richten, PC-interacties te verbeteren en het CCC-kader te integreren in onderzoeks- en capaciteitsopbouwinspanningen. Belangrijke resultaten zijn community ownership, verhoogd bewustzijn en duurzame samenwerking.