Project

INTERREG IVB project CLIWAT - Adaptive en duurzaam waterbeheer en de bescherming van de samenleving en de natuur in een extreem klimaat

Acroniem
CLIWAT
Code
41S08908
Looptijd
01-09-2008 → 01-03-2012
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
Trefwoorden
hydrogeologie noordzee klimaatsverandering
 
Projectomschrijving

Simulaties van klimaatsveranderingen geven aan dat neerslag zal toenemen in de Noordzee region, welliswaar met belangrijke seisoenale varieties. Dit zal leiden tot hogere grondwaterschanden, hogere fluxen naar oppervlaktewaters, invloed op landbouw en invloed op verspreiding van polluenten op industriële sites. Dit zal onderzocht worden aan de hand van een aantal pilootgebieden langs de Noordzee kust.