Project

Karakterisering van de relatie tussen floristische diversiteit, bodem microbiële diversiteit en biogeochemische processen in een onverstoord moerasgebied (Bierbza, Polen)

Looptijd
01-01-2007 → 30-04-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Sustainable chemistry
    • Plant biology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
    • Environmental science and management
Trefwoorden
planten Polen N-cyclus Bierbza mircro-organismen diversiteit
 
Projectomschrijving

Met dit project willen we nagaan of er een relatie bestaat tussen floristische diversiteit en bodem-microbiële gemeenschapstructuur en hoe dit de stikstofbiogeochemie beïnvloedt. De specifieke doelstellingen zijn: 1. Bestuderen van het effect van veranderende plantensoortendiversiteit op microbiële gemeenschapstructuur en enkele sleutelorganismen 2. KWantificeren van N-biogeochemie en de opname van N-species door de bacteriële gemeenschap bij variërende plantendirveristeit 3. Bestuderen of plantensoortendiversiteit gestuurd wordt door "nutrienten niche differentiatie".