Project

Niet-deterministische semantieken als instrument voor het modelleren van negaties en modaliteiten.

Code
1255724N
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Logic
    • Philosophy of mathematics
    • Analytical philosophy
Trefwoorden
Modale logica Paraconsistente ontkenningen Niet-deterministische semantiek
 
Projectomschrijving

Mijn onderzoeksvoorstel biedt een nieuw perspectief op de vraag of negatie een modaliteit is. Volgens een van de meest populaire benaderingen, die van Berto, is ontkenning een bepaald soort modaliteit. Berto ontwikkelde een formeel kader gebaseerd op de semantiek van mogelijke werelden. De eerste doelstelling van dit project is om in plaats daarvan niet-deterministische semantieken te gebruiken en een alternatief kader te ontwikkelen dat zowel negatie als modaliteit omvat. Om dit te doen, zal ik de bestaande resultaten voor niet-deterministische modale logica's verder uitbreiden en aanpassen. In het bijzonder moet de niet-deterministische benadering worden geconstrueerd die zowel zwakke modale logica's (die niet de standaard mogelijke wereld semantiek hebben) als verschillende soorten filosofisch relevante negaties (Booleaans, paraconsistent) behandelt. Het uiteindelijke doel van het project is om het resulterende formele kader te vergelijken met dat van Berto. Zo'n vergelijking zal tweeledig zijn: filosofisch en technisch. Vanuit technisch perspectief zal ik niet alleen kijken naar de grenzen van beide kaders, maar ook naar hun fijnmazigheid, d.w.z. welke logica in welk kader kan worden vastgelegd en waarom. Vanuit filosofisch perspectief zal ik onderzoeken in welke zin men het kader als modaal kan beschouwen en hoe het de wisselwerking tussen negatie en modaliteit beïnvloedt.