Project

Onderzoek naar de voorspellende waarde van basislijn genexpressie en NDA methylatieprofieltoepassingen voor de activiteit van CTLA - 4 blokkade en dendritische cellen bij patiënten met gevorderd melanoom