Project

Onderzoek naar de voorspellende waarde van basislijn genexpressie en NDA methylatieprofieltoepassingen voor de activiteit van CTLA - 4 blokkade en dendritische cellen bij patiënten met gevorderd melanoom

Code
365S78012
Looptijd
01-09-2012 → 31-08-2016
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Dermatology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Dermatology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Dermatology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
gevorderd melanoom CTLA-4 blokkade
 
Projectomschrijving

In dit project stellen we voor om te onderzoeken en valideren van de voorspellende waarde van een mRNA-expresession profiel voor onze autologe dendritische cel immunotherapie. We zullen de basislijn tumor mRNA expressie profiel met CRP-niveaus gemeten in het bloed van patiënten als we een sterke correlatie tussen de basislijn CRP-niveaus en de uitkomst van melanoom patiënten behandeld met ipilimumab in onze institutionele praktijk hebben gedocumenteerd te correleren. Melanoomweefsels zal worden verkregen van patiënten die deelnamen aan twee prospectieve klinische proeven, die door onze onderzoeksgroep onderzoek naar de TriMixDX-MEL cellulaire immunotherapie hetzij als monotherapie bij een gerandomiseerde fase II parcours in de adjuvante setting en in combinatie met ipilimumab in een fase II trial voor patiënten met meetbare ziekte.