Project

De rol van katalysatoren in snelle pyrolyse

Looptijd
01-09-2009 → 30-06-2014
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Catalysis and reacting systems engineering
  • Chemical product design and formulation
  • General chemical and biochemical engineering
  • Process engineering
  • Separation and membrane technologies
  • Transport phenomena
  • Other (bio)chemical engineering
Trefwoorden
katalysatoren biomassa biobrandstof snelle pyrolyse
 
Projectomschrijving

Het voornaamste product van snelle pyrolyse van biomassa is pyrolyse olie. De opvallendste kenmerken van deze olie zijn een complexe samenstelling, een hoog zuurstof- en watergehalte en een lage pH. Hierdoors is deze ongeschikt voor rechtstreeks gebruik als transportbrandstof. Binnen dit project wordt er gezocht naar een manier om deze olie op te waarderen tot transportbrandstof door middel van katalysatoren.