Project

Mogelijkheden van orale vaccinatie van varkens tegen de ziekte van Aujeszky

Code
160V8908
Looptijd
01-12-2008 → 31-05-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
virus van Aujeszky
 
Projectomschrijving

Het Aujeszkyvirus (AV) circuleert niet langer bij de gedomesticeerde varkens in België (FAVV-rapporten). Daarom zal in de nabije toekomst gestopt worden met vaccineren. Hierdoor zal de Belgische varkenspopulatie binnen een periode van drie jaren van volledig immuun naar volledig naïef evolueren. Dit maakt onze gedomesticeerde varkens volledig gevoelig aan het virus. Bij contact met het virus, zal dit leiden tot klinische uitbraken en zware financiële verliezen. Everzwijnen vormen een wildreservoir van het AV en betekenen een potentieel gevaar. Uit recente studies van het ARSIA is gebleken dat 20-30% seropositief is (Czaplicki, mondelinge mededeling). Seropositieve dieren dragen het virus onder een latente vorm en bij reactivatie kunnen ze het virus weer uitscheiden. Bij een primo-infectie komt het eveneens tot een sterke virusuitscheiding en dit gedurende twee weken. Dit virusreservoir vormt een gevaar voor onze gedomesticeerde varkens. Het virus wordt het beste geëradiceerd bij de everzwijnen door een intensieve vaccinatie. Omdat het praktisch gezien niet mogelijk is om deze dieren via intramusculaire weg te vaccineren, moet een alternatief gezocht worden. Een perorale vaccinatie kan de oplossing zijn. In dit project zullen varkens via twee benaderingen geïmmuniseerd worden: (i) via een pasta waarbij het de bedoeling is om het vaccinvirus te laten kleven ter hoogte van de farynx waardoor het lokaal kan vermeerderen en (ii) via gecoate pellets of nanopartikels die het vaccinvirus zullen beschermen tegen het maagzuur en de vele enzymes in maag en darm. Deze microparticulaire formulaties kunnen vervolgens ook gecoat worden met een lectine dat targeting toelaat naar de darmmucosa. Als lectine zal gekozen worden voor Wheat Germ Agglutinin (WGA) dat in staat is te binden aan enerocyten (Clark et al., 2000). Het vaccinvirus zal vrijkomen, lokaal vermeerderen en ter hoogte van het lymfold weefsel van de dunne darm de immuniteit stimuleren. De vermeerdering ter hoogte van de farynx en het jejumum/ileum zal een lokale en algemene immuniteit opwekken die de wilde varkens moet beschermen tegen een infectie met het wildtype virus.