Project

Benutten van talige diversiteit in de klas: Een workshop rond Functioneel Meertalig Leren (FML) voor leerkrachten

Code
BOF/MVF/202202/025
Looptijd
01-05-2023 → 30-04-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Language curriculum and pedagogics
  • Second language learning
  • Teacher education and professional development of educators
  • Didactics of school subjects
  • Language didactics
  • Teacher training
Trefwoorden
professionalisering Leerkrachtencompetenties talige diversiteit vorming
 
Projectomschrijving

Het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) is een unieke onderzoeksgroep aan de UGent die zich toelegt op het thema ‘Omgaan met diversiteit’ in allerhande leercontexten. SDL heeft als missie om naast wetenschappelijk onderzoek ook voldoende aandacht te hebben voor de ontwikkeling van didactische tools en het aanbieden van ondersteuning. Er wordt ingezet op deze driepikkel om de onderzoeksinzichten zo helder mogelijk te vertalen naar het praktijkveld. Op deze manier wil SDL maximale leerkansen creëren voor elke lerende. Eén van de expertisethema’s van SDL is talige diversiteit en meertaligheid. Binnen dit thema vindt tussen 2019 en 2023 het doctoraatsonderzoek ‘Multilingualism in Secondary Education in Flanders: The Dynamics of Language Policy’ plaats. Dit onderzoek wil nagaan hoe het inzetten van Functioneel Meertalig Leren (FML) in de klas de talige overtuigingen en talige praktijken van de leerkrachten beïnvloedt. We willen het MVFonds aangrijpen om op basis van de ervaringen die we hebben uit dit project een vorming/workshop uit te werken om leerkrachten te ondersteunen met het toepassen van FML.