Project

Oeververdediging met behulp van natuurvriendelijke oever van niet-tijgebonden bevaarbare waterlopen belast door scheepsgolven

Code
01J07108
Looptijd
01-01-2008 → 31-10-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
fysische modellering natuurvriendelijke oever integraal waterbeheer vegetatie scheepsgolven terreinmetingen
 
Projectomschrijving

Tot 20 jaar terug was waterbeheer en de verdediging tegen oeverafkavling gebaseerd op zuiver technische ingrepen. Het integraal waterbeheer poogt om ecologische aspecten te verzoenen met "harde" oververdedeging. Enkele types natuurvriendelijke oever van waterlopen met vast waterpeil worden beproefd in labo en gemonitored op terrein, om de reductie van de scheepsgolfbelasting door vegetatie te kwantificeren in ontwerpregels.