Project

Wildlife criminaliteit in Ethiopië: Een ruimtelijk-temporele analyse van stroperijactiviteiten in de nationale parken van Ethiopië en gevolgen voor misdaadpreventie.

Code
13v42322-30
Looptijd
01-09-2022 → 31-08-2024
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Behavioural ecology
  • Conservation and biodiversity
 • Social sciences
  • Criminography and methods of criminological investigation
  • Criminological theories
  • Criminology not elsewhere classified
Trefwoorden
spatio-temporale analyse omgevingscriminologie stroperij Ethiopië
 
Projectomschrijving

Stroperij komt op verschillende tijdstippen en plaatsen in natuurparken voor, en is na habitatvernietiging de grootste bedreiging voor diersoorten. Daarom is inzicht in het gedrag en het in kaart brengen van de ruimtelijk-temporele patronen van stroperij een middel om in de toekomst effectiever te patrouilleren en de wet te handhaven, en mogelijk de achteruitgang van de wildpopulaties in beschermde gebieden te verminderen en de criminaliteit in de samenleving terug te dringen.