Project

UGent Burkholderia-verzameling als een bron van nieuwe antibiotische verbindingen voor de behandeling van infecties veroorzaakt door multiresistente Gram-negatieve pathogenen

Acroniem
BurkAb2
Code
F2017/IOF-StarTT/208
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Immunology
    • Immunology
    • Microbiology
    • Immunology
Trefwoorden
anti-microbiële resistentie nieuwe antibiotica Gram-negatieve bacteriële pathogenen Burkholderia
 
Projectomschrijving

Ons uiteindelijke doel is minstens één nieuwe antibioticumklasse te ontdekken en ten minste één partnershipovereenkomst op te stellen met een leidende publiek-privaat samenwerkingsverband rond antibioticumresistentie. De nieuwe verbinding(en) is (zijn) bij voorkeur gericht op de markt van ziekenhuisinfecties en moet(en), om een onmiddellijke marktwaarde te hebben, bij voorkeur inzetbaar zijn voor het behandelen van ziekenhuis-verworven pneumonie, urineweginfecties, postoperatieve wondinfecties en/of bloedbaaninfecties.