Project

Landdegradatie in relatie tot de inrichting van socio-ecologische systemen

Code
BOF/STA/202209/002
Looptijd
01-10-2022 → 30-09-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geomorphology and landscape evolution
    • Remote sensing
    • Surfacewater hydrology
Trefwoorden
duurzame ontwikkeling Bodemerosie Landdegradatie Neutraliteit landgebruik gebaseerd tracers
 
Projectomschrijving

Hooggebergten behoren tot de kwetsbaarste gebieden op aarde. Als gevolg van antropogene verstoringen en de blootstelling aan extreme weersomstandigheden is de bodemerosie recentelijk versneld, met ecologische degradatie en geologische gevaren tot gevolg. Ecologisch herstel van de bergen en een beter inzicht in op de natuur gebaseerde oplossingen om de aantasting van de bodem tegen te gaan, zijn dan ook van het allergrootste belang. Dit project beoogt de duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden te ondersteunen op basis van de ontwikkeling van innovatieve methodologieën in de geomorfologie.