Project

Synthetische antilichamen als innovatieve receptoren in staalvoorbereiding en diagnostica toegepast op nieuw opduikende toxische cyclische depsipeptides in de voedselketen